JavaFX 2.0…

JavaFX 1.x var som tidigare sagt ingen höjdare; speciellt skriptspråk att lära sig bl.a. Version 2 är renodlad Java med en mängd övriga förbättringar.

Fortsätter artikel hemmavid… Det är lite jobbigt att skriva på mobilen.

NetBeans 6.9 ute nu (också ;-) !

“Konkurrenten” till Eclipse, NetBeans har jag skrivit om tidigare. Denna gång är det JavaFX och PHP som verkar vara det nya (uppdatering här senare inom en vecka). JavaFX skapades som ett alternativ till Ajax av Sun, men det har inte gått något vidare; en dalande trend och en svag skugga jämfört med intresset för Ajax, i varje fall om man frågar Google Trends om saken…

Eller är JavaFX en konkurrent till Silverlight alt. Flash? Nu är det svårt att mäta Flash populäritet jämfört med de andra “teknikerna”, Flash omnämns flitigt även av totalt teknikokunniga personer. Men även om man struntar i Flash så visar Google Trends att Silverlight totalt överskuggar FlashFX i sökintresse på Google. Och Silverlight överskuggas i sin tur totalt av Flash. Men trenden för Silverlight är åtminstone något stigande.

Det är 3 år sedan JavaFX kom och intresset blev ganska snabbt försumbart ett kort tag efter premiären Juni/Juli 2007. Nu har det i och med Netbeans 6.9 tillkommit en hel del verktyg för att skapa grafiska gränssnitt med JavaFX -kod, men jag tvivlar ändå på att miljön får ett avgörande lyft pga detta.

Särskilt bör JavaFX -fantaster hejda sin optimism om man tänker på HTML5 som tillsammans med JavaScript kan göra otroliga saker (video på YouTube, en timme lång, finns mycket annat bra material på YouTube).

NetBeans 6.9 i övrigt är helt säkert suveränt i övrigt, men jag tänker inte själv lära mer på djupet om JavaFX.  Om nu bara vissa tillverkare kunde sluta bråka om ljud- och videotaggarna respektive vilka “codecs” som ska användas… Se video för HTML5, respektive ljud.

Eclipse 3.5 vs Netbeans 6.8: “Nullpointer Exception”

Väldigt konstigt…? Jag skulle läsa in en XML-fil i ett Javaprogram i Eclipse-miljön. Listan med URL:er dök upp upp fint tillsammans med datumet då länken skapades.

Men på sista raden verkade något gå rejält fel, fick ett s.k. Nullpointer Exception. URL-listan “ser” bra ut, vad kunde problemet vara?  Jag startade då Netbeans och importerade Eclipse-projektet (finns ett sådant renodlat alternativ i Netbeans…) och det signalerades exakt var felet fanns.

Med sorg konstaterar jag att mitt arbete uteslutande använder Eclipse och inte Netbeans. Visserligen är Netbeans aningen långsammare, skrivet helt i Java som det är (se tidigare artikel om SWT/Swing). Men Netbeans verkar helt enkelt lite “smartare”.

Både Java och datorers prestanda förbättras dessutom konstant så skillnaden börjar bli svår att urskilja. Jag har en enkärnig bärbar med Celeronprocessor och den har inga problem att driva Netbeans. Datorn har 3Gb internminne vilket nu är ganska genomsnittligt.

I synnerhet när man snabbt ska skapa ett grafiskt gränssnitt, men även vid annat kodskrivande, gissar ex vilken variabel som jag troligtvis vill använda. Och nu detta med att “Importera ett Eclipse-projekt”, var väldigt praktiskt…

Eclipse “leder” i statistiken över antalet användare (se Google Trends).

Grafiska element i AWT, Swing, SWT

AWT bygger på en minsta gemensamma nämnare, finns inte en viss finess i ett av operativsystemen så finns det inte alls med i AWT.

Swing är utvecklat av SUn för en mer modren hantering jämfört med AWT. Ett prestandaproblem är att alla knappar o dyl “ritas” upp efter mödosam beskrivning av utseendet av SUNs ingenjörer. Netbeans är en utvecklingsmiljö (GUI/Graphics User Interface) som är baserat på Swing.

SWT är en enklare metod att få till grafiska objekt. Dessutom används de genuina funktionerna i respektive operativsystem för att skapa knappar, listrutor… Ett litet speciellt gränssnitt anpassar anropet till aktuellt operativsystem.

Eclipse GUI använder SWT för både  sin egna grafiska miljö och för utveckling av nya program.  IBM är ansvariga för konstruktionen och vidareutvecklingen av SWT.

Ett problem med SWT är att allokeringsstödet som finns till grund i Java inte existerar på samma sätt, programmeraren måste själv vara mycket mer noggrann med att frigöra resurser som inte inte längre behövs. Ett annat problem är det totala beroendet av IBM samt att det inte är så riktligt använt och dokumenterat som ex. Swing.

Om man vill använda SWT i Eclipse så måste lämplig version av zipfil (namn i stil med swt-3.6M6-gtk-linux-x86.zip) importeras som projekt till Eclipse (zip-filen kan bl a hämtas på http://www.eclipse.org/swt).

Därefter måste man i “Build path” koppla SWT-projektet till sitt egna projekt för att alla SWT-object ska kunna nås.

Se extern länk (engelska) för mer info. http://leepoint.net har beskrivit det som att de senaste versionerna av Swing i stort har rått bot på prestandaproblemen jämfört med SWT. Och rekommenderar hur som helst att man lär sig Swing först.