Eclipse Helios på G

“Helios”, finns det en “Galilean moon” som heter det?

Nej… Men efter Callisto, Europa och Galileo så trodde jag att det skulle komma en version som hette Io. Men det var kanske ett lite för kort namn på en Eclipse -version.

(Det finns en serietidning i Malaysia som heter Helios Eclipse, men då är vi verkligen “ute och cyklar”)

Nu den 23 Juni 2010 så kommer i alla fall Eclipse Helios (se omfattande beskrivning hos IBM) att finnas för nedladdning i skarp version, precis när jag har installerat en GWT plugin (för 3:e gången)  till Eclipse Galileo.

Typiskt! Jag berättar senare historien om varför det blev 3 gånger. Eller var det 4?

Snart ska jag för andra (eller tredje) gången installera utvecklingspaketet för Android, operativsystemet för bl.a. HTC Hero. Mobilen ifråga ska ju nu helt säkert uppdateras till Android 2.1 i slutet av Juni 2010 och man kan äntligen börja att prova på 2.x -kod.

Eclipse 3.5 vs Netbeans 6.8: “Nullpointer Exception”

Väldigt konstigt…? Jag skulle läsa in en XML-fil i ett Javaprogram i Eclipse-miljön. Listan med URL:er dök upp upp fint tillsammans med datumet då länken skapades.

Men på sista raden verkade något gå rejält fel, fick ett s.k. Nullpointer Exception. URL-listan “ser” bra ut, vad kunde problemet vara?  Jag startade då Netbeans och importerade Eclipse-projektet (finns ett sådant renodlat alternativ i Netbeans…) och det signalerades exakt var felet fanns.

Med sorg konstaterar jag att mitt arbete uteslutande använder Eclipse och inte Netbeans. Visserligen är Netbeans aningen långsammare, skrivet helt i Java som det är (se tidigare artikel om SWT/Swing). Men Netbeans verkar helt enkelt lite “smartare”.

Både Java och datorers prestanda förbättras dessutom konstant så skillnaden börjar bli svår att urskilja. Jag har en enkärnig bärbar med Celeronprocessor och den har inga problem att driva Netbeans. Datorn har 3Gb internminne vilket nu är ganska genomsnittligt.

I synnerhet när man snabbt ska skapa ett grafiskt gränssnitt, men även vid annat kodskrivande, gissar ex vilken variabel som jag troligtvis vill använda. Och nu detta med att “Importera ett Eclipse-projekt”, var väldigt praktiskt…

Eclipse “leder” i statistiken över antalet användare (se Google Trends).

Grafiska element i AWT, Swing, SWT

AWT bygger på en minsta gemensamma nämnare, finns inte en viss finess i ett av operativsystemen så finns det inte alls med i AWT.

Swing är utvecklat av SUn för en mer modren hantering jämfört med AWT. Ett prestandaproblem är att alla knappar o dyl “ritas” upp efter mödosam beskrivning av utseendet av SUNs ingenjörer. Netbeans är en utvecklingsmiljö (GUI/Graphics User Interface) som är baserat på Swing.

SWT är en enklare metod att få till grafiska objekt. Dessutom används de genuina funktionerna i respektive operativsystem för att skapa knappar, listrutor… Ett litet speciellt gränssnitt anpassar anropet till aktuellt operativsystem.

Eclipse GUI använder SWT för både  sin egna grafiska miljö och för utveckling av nya program.  IBM är ansvariga för konstruktionen och vidareutvecklingen av SWT.

Ett problem med SWT är att allokeringsstödet som finns till grund i Java inte existerar på samma sätt, programmeraren måste själv vara mycket mer noggrann med att frigöra resurser som inte inte längre behövs. Ett annat problem är det totala beroendet av IBM samt att det inte är så riktligt använt och dokumenterat som ex. Swing.

Om man vill använda SWT i Eclipse så måste lämplig version av zipfil (namn i stil med swt-3.6M6-gtk-linux-x86.zip) importeras som projekt till Eclipse (zip-filen kan bl a hämtas på http://www.eclipse.org/swt).

Därefter måste man i “Build path” koppla SWT-projektet till sitt egna projekt för att alla SWT-object ska kunna nås.

Se extern länk (engelska) för mer info. http://leepoint.net har beskrivit det som att de senaste versionerna av Swing i stort har rått bot på prestandaproblemen jämfört med SWT. Och rekommenderar hur som helst att man lär sig Swing först.