Grafiska element i AWT, Swing, SWT

AWT bygger på en minsta gemensamma nämnare, finns inte en viss finess i ett av operativsystemen så finns det inte alls med i AWT.

Swing är utvecklat av SUn för en mer modren hantering jämfört med AWT. Ett prestandaproblem är att alla knappar o dyl “ritas” upp efter mödosam beskrivning av utseendet av SUNs ingenjörer. Netbeans är en utvecklingsmiljö (GUI/Graphics User Interface) som är baserat på Swing.

SWT är en enklare metod att få till grafiska objekt. Dessutom används de genuina funktionerna i respektive operativsystem för att skapa knappar, listrutor… Ett litet speciellt gränssnitt anpassar anropet till aktuellt operativsystem.

Eclipse GUI använder SWT för både  sin egna grafiska miljö och för utveckling av nya program.  IBM är ansvariga för konstruktionen och vidareutvecklingen av SWT.

Ett problem med SWT är att allokeringsstödet som finns till grund i Java inte existerar på samma sätt, programmeraren måste själv vara mycket mer noggrann med att frigöra resurser som inte inte längre behövs. Ett annat problem är det totala beroendet av IBM samt att det inte är så riktligt använt och dokumenterat som ex. Swing.

Om man vill använda SWT i Eclipse så måste lämplig version av zipfil (namn i stil med swt-3.6M6-gtk-linux-x86.zip) importeras som projekt till Eclipse (zip-filen kan bl a hämtas på http://www.eclipse.org/swt).

Därefter måste man i “Build path” koppla SWT-projektet till sitt egna projekt för att alla SWT-object ska kunna nås.

Se extern länk (engelska) för mer info. http://leepoint.net har beskrivit det som att de senaste versionerna av Swing i stort har rått bot på prestandaproblemen jämfört med SWT. Och rekommenderar hur som helst att man lär sig Swing först.

2 thoughts on “Grafiska element i AWT, Swing, SWT

  1. Hey, it’s mostly in swedish! Polish is quite different ( a friend at work comes from Poland), maybe the technical details are universal/interpretive? Sometimes I think that a larger audience could get more from site if I wrote the article in english, though my written english is much worse than my ability to read… Thanks for your comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *