XML, XSLT och mer

För några år sedan använde jag på arbetet Saxon 6.5.5 för att generera en HTML -sida för personalen där datat var sparat i XML-format.

Som filter användes en XSLT -stilmall för att “knåda om” från XML till HTML -sida (en vanlig webbsida). Detta fungerade ganska bra. XSLT är en slags programmerbar CSS som också kan användas för att styra utseendet, men CSS är statiskt tills dess att ex. Javascript kopplas på.

I dag provade jag istället på en mer kraftfull variant i Java. Genom att importera klasser från org.w3c.dom.* och javax.xml.parsers.* i Javakoden så kan man accessa och manipulera enskilda noder i XML -filen. Ett bra exempel finns här.

Ett annat verktyg som jag tidigare använt är xsltproc, som man kör direkt från prompten i ett Unix/Linux/Windows -system. Fördelen med inte använda en grafisk applikation är att man ex kan stoppa in flera XML-konverteringar i ett skript, och om man senare har glömt vad som kördes och med vilka parametrar så är det bara att läsa i skriptfilen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *