Peopleware

Så har den tråkiga dagen kommit att lämna tillbaka (den lånade) boken “Peopleware“… Den kostar förresten numera ca 2000:- att köpa i nytryck! Bara ca 230 sidor…

Boken handlar om hur man uppnår maximal produktivitet på en arbetsplats, speciellt vad gäller utvecklare/programmerare; eget tyst rum (två personer i samma projekt är också godkänt), gärna med lite utsikt genom ett fönster och inte alltför begränsad yta. Den berömda “cubible”-konstruktionen får en stor skopa kritik.

Benägenheten att lägga till utvecklare i projekt som är försenade har statistiskt bevisats endast försena projektet ytterligare.

Vissa chefer låter personer med lång erfarenhet sluta utan större  ansträngningar att behålla dem, “det är ju så lätt att nyrekrytera”. Vad de ofta helt glömmer är investeringar i utbildning den f.d. anställde har erhållit, att den nyanställde kanske måste genomgå samma utbildningar och den erfarenhet som i många fall tar (minst) 2-3 år att återskapa hos den nyanställde.

En stor del av tyngdpunkten i boken gäller hur man kommer in i ett s.k. “flow“. Särskilt vid programmering kan det ta 0.5 – 1 timme  att uppnå detta “tillstånd”. Om telefon (i synnerhet) och nya mail avbryter så kanske utvecklaren aldrig kan uppnå tillräcklig fokus för att arbeta effektivt. Det är speciellt förödande att blanda [ (pratglada & högljudda) chefer eller sekreterare ] och utvecklare.

Tydligen är det (både i USA och Sverige) väldigt lätt att räkna fram intäkterna av kontorslandskap men desto svårare att se  “den humana” kostnaden för detta. Det är så pass mentalt påfrestande att efter upprepade försök inte lyckas komma in i flow att en hel arbetsvecka kan vara spolierad.

Ett tyst rum borde därför vara högsta prioritet för de som behöver det. IBM tog tydligen starkt intryck av de utredningar som omnämndes i Peopleware… Lyckans ostar som har jobb där ;-)  !

1 thought on “Peopleware

  1. Hiya, I was reading one more point about this on one more blog. Interesting. Your perspective on it’s diametrically contradicted from what I read earlier. I’m nevertheless pondering with the opposite points of view, but I’m leaning to a very good extent toward yours. And irrespective, that is what’s so perfect about modern democracy as well as the industry of ideas online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *