Stockholm Jfokus 2016, del 2/3

Ant(!), Gradle, Maven, JRebel…

Viss munterhet uppstod bland publiken när vissa stackare (gissa vilka) tvingades erkänna att de fortfarande använder Ant som byggverktyg. Jag upptäckte å andra sidan lite senare (som en tröst) att Oracle själva använder Apache Ant vid presentationen av Java 8 JDBC.

På Jfokus märks det överlag att mitt jobb inte ligger i frontlinjen med nya verktyg, ramverk osv. min arbetsplats har i och för sig också extrema krav på långvarig “support” vilket delvis kan ursäkta detta faktum.

 

Många av demonstrationerna på Jfokus förlöper enligt följande:
1. konfigurera och dra igång en webbserver (som oftast ej förekommer på mitt jobb) på
2. en Appledator (alltid(?) på Jfokus… Apple OSX har faktiskt en Unixdialekt i botten, “Darwin”)
3. starta en webbläsare (Safari eller Chrome, ev Firefox; har ALDRIG sett IE användas på Jfokus),
4. demonstrera ett ramverk e dyl (som jag sällan/aldrig tror används på mitt jobb).

Tyvärr inträffar ibland diverse småstrul fokus från vissa presentationer, det är mycket som kan gå fel. Alla de presentatörer som jag bevittnade hade dock stor erfarenhet och rättade snabbt till eventuella problem.

 

Apropå JavaScript så är ECMAScript 6 (ES6) den nya högintressanta versionen för “JavaScript”. Tyvärr stöds ytterst få finesser i ES6 av Internet Explorer 11 (IE11) vilket är vad som måste användas i mitt arbete.

Vad jag har förstått så har man beslutat att IE11 ska fortsätta användas, även efter det att Windows 10 har införts. Jag antar att man då kommer att köra i “Internet Explorer”-läget (det s.k. “Enterprise Mode“-läget för extra bakåtkompatibilitet) som finns inbyggt i Microsoft Edge (den nya “webbmotorn” från Microsoft. För mer info se https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge).

Info från Microsoft själva om varför de byter webbmotor: “Microsoft Edge: Building a safer browser”:
https://blogs.windows.com/msedgedev/2015/08/26/how-microsoft-edge-and-internet-explorer-11-on-windows-10-work-better-together-in-the-enterprise/

För tabell med detaljerad info angående ES6 -support för respektive webbläsare:
https://kangax.github.io/compat-table/es6/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *