Arbete pågår / Ongoing work…

Eftersom det har smygit sig in svårhanterade radbrytningar i WordPress, så avvaktar jag med vidare publiceringar… Svårt att läsa text som är “sugrörsbred” brevid en bild…

Because of newly introduced strange line breaks in WordPress, I must put on hold further publications. Difficult to read “straw wide” text next to a photo….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *