WordPress 3.0, installerat & klart

<18 Juni> Aj, aj… Ska man våga uppgradera? Hela denna “del” av Loboplaya (se “/wp”) använder WordPress (WP) 2.x som publiceringssystem.

Hem i kväll och läsa hur det har gått för andra som har gjort en uppgradering. Kanske man kan utläsa tillräckligt många betryggande rapporter så att man vågar ta steget till WP 3.0.

Uppgraderat och klart! Det gick väldigt lätt och steget till 3.0 är rent visuellt närmast osynligt. Längst ned i foten står det nu “WordPress 3.0”. En detalj som jag hoppas fungerar bättre nu är editorn. Tidigare blev koden väldigt egendomlig vid inklistring och radering av textmassor, tomma s k “block”. En fördel jag hade är nog att ha använt ytterst få plugin:er som kanske hade strulat i steget från 2.x till 3.0 (med intressanta punkter direkt från  www.wordpress.org).

<18 Juni>Men samtidigt måste jag hinna fixa den första uppgraderingen av mobilen som läggs ut i helgen, en s.k.  “HTC Hero Firmware Over The Air (FOTA) update“. Dvs ingen inpluggning på en Windowsmaskin med en USB-kabel utan direkt via 3G/Wifi (trådlöst internet  ;-) ) .

Ännu ingen uppdatering på mobilen till Android 2.1. Har provat att stänga av och starta om mobilen, flytta fram datumet manuellt, ändrat “Hämtning av fast program” till automatisk, men… Det är bara att vänta ett litet tag till, nu vet jag i alla fall säkert att uppdateringen kommer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *