Tekniska tankar under veckan…

Min arbetsgivare har “listigt nog” (vet ej skälet) ändrat i Unix -systemet på så vis att man inte kan testköra lite Python under dessa mer lugna sensommardagar. Sökvägen till alla extrapaket, utöver de mest basala, har flyttats till annan katalog än vad som är specat vid installationen. De kanske inte vill att man ska använda Python?

På mitt arbete förekommer i Unixmiljön Java, Perl och Bashskript, förutom Android och iPhone-utveckling. Inga diskussioner hörs vad gäller övergång från Perl till.. . något annat. Python skulle jag säga är naturligast: också interpreterat språk, lättläst kod, allt större användarbas.

Perl är å sin sida på nedgång, vilket gör att chansen att hitta personer som kan underhålla koden minskar allt mer. I och för sig använder fortfarande Indien Perl i stor utsträckning, men jag har själv erfarenhet av att det kan vara svårt att förstå deras engelska…

I det testlaboratorium som bl.a. jag har ansvar för sätter byråkratin en del andra käppar i hjulen. Ännu är inte det vanligaste verktyget för tester av webbtjänster godkänt (Selenium). Alla tester ska alltså göras manuellt, på ca 5 olika operativsystem och 2-4 olika webbläsare, samt 1-3 olika certifikat (5 x 4 x 3) = 60 olika kombinationer.

Till denna miljö kan man lägga problemet med en brandvägg som förhindrar de flesta uppdateringar, samt att brandväggen ibland omkonfigureras (av annan, okänd person) så att den inte vill släppa fram någonting alls!

Eventuellt är det så att den stora (hemliga) planen är att alla Stockholmsbaserade utvecklare ska bort och ersättas med folk ute i landet. Det ironiska är att jag flyttade till Stockholm just för att få ett arbete… Tydligen skulle man ha suttit kvar och bara väntat på en utlokalisering av myndigheter och företag.

Tyvärr förlorade T-avdelningen ett antal 100 miljoner på misslyckad utveckling (mha konsulter) för ca tre år sedan, vilket bland annat drog utbildningen till ett minimum, dvs 0. Denna period sammanföll med att jag blev sjukskriven för blindtarm- och njursjukdom (“bra nu, tack”).

Jag blev därför av med ett av mina fasta projekt, och nu genererar personen ifråga i princip felaktig HTML4 -kod medan webbläsarna ännu så länge förlåter honom…

All min noggrant kodade och validerade XHTML -kod är helt utraderad eftersom denna utvecklare har bearbetat koden i ett verktyg som fullständigt skiter i allt som har med standarder att göra. Som tur klarar ännu webbläsarna att hantera röran, men vid en viss tidpunkt kan man ju faktiskt behöva ex felsöka, och omstrukturera??

Det rör sig om ca 15000 rader HTML -kod, som exakt ska motsvara en PDF, med ca 10000 rader Javascript som kör kontroller och annan interaktivitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *