Python 2 vs Python 3

Python logo

Python 2, den äldre ”versionen” av Python klamrar sig kvar. Vissa nyckelmoduler har inte tagit steget över till Python 3, trots att det nu har gått drygt 7 år sedan lanseringen. Man kan i och sig förstå vissa systemägare då koden fungerar och är effektivt upprensad på alla möjliga buggar.

Se Khan Academy: ”Python 3 not backwards compatible with Python 2”

Det börjar nästan kännas som att Python 3 tyvärr inte kommer att kunna slå igenom fullt ut på marknaden, trots Googles support. Google har parallellt också lagt energi på programspråken Dart och Go (language).

Be First to Comment

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *