Python 2 vs Python 3

Python logo

Python 2, den äldre “versionen” av Python klamrar sig kvar. Vissa nyckelmoduler har inte tagit steget över till Python 3, trots att det nu har gått drygt 7 år sedan lanseringen. Man kan i och sig förstå vissa systemägare då koden fungerar och är effektivt upprensad på alla möjliga buggar.

Se Khan Academy: “Python 3 not backwards compatible with Python 2”

Det börjar nästan kännas som att Python 3 tyvärr inte kommer att kunna slå igenom fullt ut på marknaden, trots Googles support. Google har parallellt också lagt energi på programspråken Dart och Go (language).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *